upload/flag_en.jpg
upload/sou_tit.jpg

upload/looker1anim.gif

Приветствие на директора г-жа Албена Иванова-Неделчева
към училищната общност и родителите

upload/1_1.jpgУважаеми гости, добре дошли на нашия празник. Радваме се, че ще споделите с нас празничното настроение на този специален за всеки българин ден.
upload/1_1.jpgСкъпи колеги и ученици, липсвахте ни. Чакахме ви с вълнуващо нетърпение.Ръководството на училището положи много усилия,за да ви посрещне така, както родителите посрещат децата си след дълго отсъствие от дома. Обновихме фасадата на училището, ремонтирахме класните стаи и физкултурния салон, украсихме фоайето и коридорите. Посрещаме ви в чиста, светла и уютна сграда, Вас, нашите 1450 деца, разпределени в 60 паралелки. Този факт е неоспоримо доказателство, че нашето училище е най-предпочитаното в Шуменска област. Уверяваме ви, че със своята всеотдайност и професионализъм ще отговорим на вашето доверие.
upload/1_1.jpgМили първокласници, вярвам, че тук ще се чувствате специални и обичани. С помощта на своите учители ще откриете и развиете талантите си.
upload/1_1.jpgУважаеми родители, вероятно реформите в образованието ви тревожат, защото все още има някои нерешени проблеми с учебниците и учебните помагала. Доверете се на нашите учители.Те ще успеят да внесат ред и яснота във всеки час, за всеки урок. Нека си пожелаем добронамерено и толерантно партньорство в грижата за обучението и възпитанието на нашите деца.
upload/1_1.jpgНа всички желая здраве и оптимизъм. Нека учебната година, която откриваме днес, да бъде успешна и ползотворна.

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен

Поздравителен адрес от г-жа Донка Иванова - Областен управител

Поздравителен адрес от г-н Пламен Богданов - Началник на НВУ "Васил Левски" Бригаден Генералupload/looker1anim.gif
УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС!

upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.