Галерия

upload/flag_en.jpg
upload/school.gif

upload/looker1anim.gif

Приветствие на директора г-жа Албена Иванова-Неделчева
към училищната общност и родителите


upload/1_1.jpgУважаеми гости, добрe дошли на Нашия празник!
upload/1_1.jpgРадвам се, че ще споделите с нас празничното настроение на този специален ден.
upload/1_1.jpgСкъпи колеги и ученици, 15 септември всяка година събира в едно усмивките, мечтите, надеждите за бъдещето и мъдростта.
upload/1_1.jpgВсеки от нас в сърцето си носи българското училище. Мисия за всеки от нас е да съхрани и развие родните традиции.
upload/1_1.jpgДнес в обновената сграда на СУ „Сава Доброплодни“ посрещаме 1486 ученици, с които ще работим в партньорство.
upload/1_1.jpgУважаеми родители, благодаря за доверието към нашето училище. Доверете се на нашия професионализъм и заедно ще успеем.
upload/1_1.jpgМили първокласници, с вашите първи учители вие ще откриете и развиете своя талант.
upload/1_1.jpgНека новата учебна година да бъде следващото стъпало по пътя на познанието и удовлетворението от постигнатото.
Желая на всички здраве, енергия, устрем и вдъхновение.
Честит празник!

upload/looker1anim.gif
УЧИЛИЩЕТО ЗА НАС!


upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни“ е модерно, конкурентноспособно и привлекателно училище. То гарантира качествена образователна и възпитателна среда, подкрепяща и насърчаваща личностното развитие на всеки ученик. Училището подготвя своите възпитаници за успешна социална реализация във времето на разширяваща се глобализация и засилваща се конкуренция. Изградена е силна, сплотена и активна автономна общност, в която учителите осигуряват качествено образование, водещо не само до усвояване на знания, но и до развитие на личността, създаване на условия за изява на нейните индивидуални творчески способности.
upload/1_1.jpgВисококвалифицираните специалисти работят в добро международно сътрудничество с училища от ЕС. Взаимодействат си с НПО и културните институти,както и с ВУЗ : ШУ „Епископ Константин Преславски“, ВСУ „Черноризец Храбър“, „Нов български университет“.
upload/1_1.jpgСредно училище „Сава Доброплодни” е гарант за висококачествен образователно -възпитателен процес, адекватно ориентиран към динамично променящия се съвременен свят, съобразен със стандартите на европейския съюз и в духа на демократичните ценности.

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ