Галерия

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА 2018/2019 г.
За учебната 2018/2019 учебна година
ще бъдат приети 174 ученици, разпределени в 6 паралелки.
upload/5_2017.jpg

Училищния план-прием е утвърден със заповед №475/22.03.2018 г. на директора на училището.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:

вид дейност
срок
1.Подаване на заявления за участие в класиране06.06-22.06.2018г. вкл
2.Класиране и обявяване на приетите ученици25.06 - 26.06.2018г. вкл
3.ЗЗаписване на приетите ученици и обявяване на незаетите места след първи етап на класиране27.06 - 28.06.2018г. вкл.
4.Подаване на заявления за участие във втори етап на класиранедо 16:00 ч. на 29.06.2018 г
5.Класиране и обявяване на приетите ученици на втори етап29.06.2018г. след 17:00 ч.
6.Записване на приетите ученици02.07.2018г. вкл.
7.ЗОбявяване на записалите се ученици и обявяване на незаетите местае02.07.2018г. след 17:00 ч.
8.Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване до 11.09.2018г**Регламент за осъществяване на прием в V клас


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:


  1. Заявление за участие в класиране след завършен начален етап на основно образование - по образец на училището

  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие

  3. Копия от документи, удостоверяващи получени награди от конкурси, състезания, олимпиади и др.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:


  1. Заявление за записване в пети клас - по образец на училището

  2. Представяне на акт за раждане за сверяване на данните

  3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

  4. Документ от личен лекар за деца със специални образователни потребности