Галерия

УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА 2017/2018 г.


***ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА - ВТОРО КЛАСИРАНЕ

***ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС 2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

НЯМА НЕЗАЕТИ МЕСТА


За учебната 2017/2018 учебна година
ще бъдат приети 174 ученици, разпределени в 6 паралелки.
upload/5_2017.jpg

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:


вид дейност
срок
1.Подаване на заявления за участие в класиране01.06-09.06.2017г.
2.Класиране и обявяване на списъци с приетите ученици13.06.2017г.
3.Записване на приетите ученици на първи етап на класиране14.06-15.06.2017г.
4.Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране16.06.2017г.
5.Подаване на заявления за участие във втори етап на класиране19-23.06.2017г.
6.Класиране на приетите ученици на втори етап на класиране28.06.2017г.
7.Записване на приетите ученици на втори етап на класиране29-30.06.2017г.**Регламент за осъществяване на прием в V клас


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:


  1. Заявление за участие в класиране след завършен начален етап на основно образование - по образец на училището

  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие

  3. Копия от документи, удостоверяващи получени награди от конкурси, състезания, олимпиади и др.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:


  1. Заявление за записване в пети клас - по образец на училището

  2. Представяне на акт за раждане за сверяване на данните

  3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

  4. Документ от личен лекар за деца със специални образователни потребности