Галерия

upload/looker1anim.gif

02.06.2018 г.

Приключи приема в V клас за учебната 2018/2019 година.
Няма свободни места след II етап на класиране!

upload/looker1anim.gif
УТВЪРДЕН УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА 2018/2019 г.
За учебната 2018/2019 учебна година
ще бъдат приети 174 ученици, разпределени в 6 паралелки.
upload/5_2017.jpg

Училищния план-прием е утвърден със заповед №475/22.03.2018 г. на директора на училището.


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:


вид дейност
срок
1.Подаване на заявления за участие в класиране06.06-22.06.2018 г.
2.Класиране на приетите ученици25.06-26.06.2018 г.
3.Oбявяване на приетите ученици26.06.2018 г. след 16:30 ч.
4.Записване на приетите ученици и обявяване на незаетите места след първи етап на класиране27.06-28.06.2018 г.
5.Подаване на заявления за участие във втори етап на класиранедо 16:00 ч. на 29.06.2018 г.
6.Класиране и обявяване на приетите ученици на втори етап29.06.2018 г. след 17:00 ч.
7.Записване на приетите ученици02.07.2018 г.
8.Обявяване на записалите се ученици и обявяване на незаетите места02.07.2018 г. след 17:00 ч.
9.Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване до 11.09.2018 г.**Регламент за осъществяване на прием в V клас


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ:


  1. Заявление за участие в класиране след завършен начален етап на основно образование - по образец на училището

  2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие

  3. Копия от документи, удостоверяващи получени награди от конкурси, състезания, олимпиади и др.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:


  1. Заявление за записване в пети клас - по образец на училището

  2. Представяне на акт за раждане за сверяване на данните

  3. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал

  4. Документ от личен лекар за деца със специални образователни потребности