Галерия

Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците от I, II, IV, V и VI клас в
СУ „Сава Доброплодни" за учебната 2018/2019 годинаРЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ДОКУМЕНТИ

ПОКАНА ДО ИЗДАТЕЛСТВО АНУБИС-БУЛВЕСТ

ЗАЯВКА ДО ИЗДАТЕЛСТВО АНУБИС-БУЛВЕСТ

ДОГОВОР

ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА