Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците от I, III, IV, V и VII клас в СУ „Сава Доброплодни“


***************

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛ НА КУПОВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20 АЛ.3 ОТ ЗОП

***************

ДОКУМЕНТИ

ЗАПОВЕД


ПОКАНА ДО ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА-СОФИЯ

ПОКАНА ДО ИЗДАТЕЛСТВО ЕКСПРЕС ПЪБЛИКШИНГ С ПРЕДСАВИТЕЛ ЮНИВЪРС ЕООД

ПОКАНА ДО ИЗДАТЕЛСТВО БИТ И ТЕХНИКА ООД -ВАРНА

ПОКАНА ДО ИЗДАТЕЛСТВО АНУБИС-БУЛВЕСТ

***************

ДОГОВОР И ОФЕРТА НА ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД

ДОГОВОР И ОФЕРТА НА ИЗДАТЕЛСТВО АНУБИС-БУЛВЕСТ

ДОГОВОР И ОФЕРТА НА ИЗДАТЕЛСТВО БИТ И ТЕХНИКА

ДОГОВОР И ОФЕРТА НА ЮНИВЪРС ЕООД

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА

ЗАПОВЕД-КОМИСИЯ

ИНФОРМАЦИЯ-УЧЕБНИЦИ-ПЛАЩАНЕ