Галерия

******************************

Външно-институционална квалификацияupload/9.jpg•Покана за участие в отворени обучения, организирани от " Продивайн ООД- гр. Варна

upload/9.jpg•Център за иновации в образованието"Протекта"

upload/9.jpg•ЦНСДО - Школа за квалификация на учители към Инжинерно-педагогическия факултет на ТУ - София