Галерия

График за учебното време през учебната 2016/2017 година


График за провеждене на контролните и класните работи


График за провеждане на часовете по СИП


График за провеждане на консултации по учебни предмети


График за дежурството на учителите


График за провеждане часовете по индивидуален инструментГрафик за провеждане на допълнителния час по ФВС


График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация