****************************************

Вътрешно-квалификационна дейност на
СУ "Сава доброплодни- гр. ШуменТЕМА: Приобщаващо образование
ДАТА:06.03.2018 г.
ЧАС: 12:35 ч.
ЛЕКТОР: Веселина Анчева и Антоанета Георгиева

**************************************************************************
ТЕМА: Идентифициране и справяне със случаите на деца в риск
ДАТА:10.11.2017 г.
ЧАС: 12:35 ч.
ЛЕКТОР: Бистра Тодорова – педагогически съветник
**************************************************************************
ТЕМА: Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище
ДАТА:10.11.2017 г.
ЧАС: 12:35 ч.
ЛЕКТОР: Румяна Буковалова – педагогически съветник
**************************************************************************
ТЕМА: Изготвяне на образователни приложения . Работа с LearningApps
ДАТА:20.03.2017 г.
ЧАС: от 10:30ч. до 12:30 ч.
ЛЕКТОР: Ангел Ангелов
**************************************************************************
ТЕМА: Изготвяне на електронни тестове. Работа с GoogleForms, TestMoz, Quirredia
ДАТА:13.03.2017 г.
ЧАС: от 10:30ч. до 12:30 ч.
ЛЕКТОР: Пламена Маркова