Галерия

****************************************

Вътрешно-квалификационна дейност на
СУ "Сава доброплодни- гр. Шумен


ТЕМА: Изготвяне на образователни приложения . Работа с LearningApps
ДАТА:20.03.2017 г.
ЧАС: от 10:30ч. до 12:30 ч.
ЛЕКТОР: Ангел Ангелов
**************************************************************************
ТЕМА: Изготвяне на електронни тестове. Работа с GoogleForms, TestMoz, Quirredia
ДАТА:13.03.2017 г.
ЧАС: от 10:30ч. до 12:30 ч.
ЛЕКТОР: Пламена Маркова