Галерия

upload/kd1.jpg

*****************************************************************************************
upload/kd2.jpg

upload/kd2_eat.jpg

*****************************************************************************************

upload/attention.jpgНа 9.11.2017 година от 17.30 часа в малкия физкултурен салон на СУ "Сава Доброплодни" ще се проведе родителска среща във връзка с предстояща мобилност на ученици от 4 клас в град Варшава, Полша за периода 14-21.04.2018. Проявяващите интерес родители могат да подадат заявление за участие на децата им в срок до 10.11.2017


Критерии за подбор на ученици за участие в мобилност в гр. Варшава, Полша за периода 14-21. 04.2017 по проект „Уважението – ценност за цял живот“ по програма Еразъм+ КД2


Заявление за участие


Протокол за класиране на ученици за участие в мобилност в гр. Варшава, Полша за периода 14-21. 04.2017 по проект „Уважението – ценност за цял живот“ по програма Еразъм+ КД2