******************************ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ
upload/9.jpg•Вътрешно-институционална квалификацияupload/9.jpg•Външно-институционална квалификация


ОТЧИТАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНТАТА ДЕЙНОСТ


Курсове за квалификация през учебната 2016/2017 година


Курсове за квалификация през учебната 2017/2018 година


Придобити професионално-квалификационни степени