Галерия

******************************ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ
upload/9.jpg•Вътрешно-институционална квалификацияupload/9.jpg•Външно-институционална квалификация