Галерия

Майски културни празници 2015
Публикувано на: 2015-05-18 21:16:47

Учениците от музикалните паралелки на СОУ "Сава Доброплодни" се включиха активно в майските културни празници на гр. Шумен. На 16.05.2015 г. изнесоха едночасов концерт в Градската градина, а вечерта бяха в къща – музей „Панчо Владигеров“ , където зарадваха посетителите с музикална програма в "Нощта на музеите".


staff/picbut.jpg

Проект УСПЕХ 2014/2015 г.
Публикувано на: 2015-05-17 17:41:24

През учебната 2014/2015 г. в СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен по проект „УСПЕХ“ бяха сформирани 78 групи за извънкласни дейности с интересни и полезни програми. Групите обхванаха 916 ученици в различни направления и области, развиващи многообразни компетентности у учениците - хуманитарни, приложни, граждански, езикови, комуникационни и др. Чрез реализираните дейности по проекта е постигната една от основните цели - осмисляне на свободното време на учениците. През целия период на проекта се наблюдаваше желанието на учениците да работят в избраните от тях групи и интересът към допълнително занимание, което е различно от учебната дейност в училище.
Училището се превърна в постоянна сцена за многобройните представителни изяви на талантливите и можещи ученици, които танцуваха, пяха, рисуваха, спортуваха, бяха актьори, етнографи, журналисти, еколози, биолози, ІТ-специалисти, математици, фотографи.
Реализирана бе богата и разнообразна извънкласна дейност, която създаде благоприятна културна среда.
Осмислено бе свободното време на учениците с полезни дейности, предпазващи от рискове, даващи възможност за ранна превенция срещу негативните прояви и послания, които се излъчват непрекъснато и непредпазливо от много посоки.
И тази учебна година училището се превърна в по-желана територия за учениците.
Разнообразните дейности, в които се включиха учениците, позволиха да се развие тяхната активност, въображението им, наблюдаваше се желание за личностна изява, повиши се мотивацията за учене, съобразно интересите и потребностите на децата, разшири се кръгозорът на подрастващите, получавайки допълнителни знания и умения. Децата разгърнаха творческия си потенциал посредством задачите, които им бяха поставяни за изпълнение. Работата в ИИД повиши самочувствието на участниците, обогати се както общата, така и езиковата им култура, изграждаха се уменията за публично изказване, изразяваха и аргументираха собствена позиция, овладяваха и контролираха емоциите си. Всички - деца в риск и талантите на нашето училище, работеха активно, научиха се да търсят помощ и подкрепа при трудности, помагаха си. Изработиха се табла и презентации. Всичко това достави на учениците и на техните ръководители истинско удовлетворение от направеното .В непринудени и увлекателни занимания децата обогатиха познания си в различни области.
Работата в малките общности позволи да се развият приятелски отношения между участниците в групите, тъй като атмосферата на сбирките беше ведра и задушевна. Дейностите в различните ателиета обединиха децата, превърнаха ги екип. Това доведе до намаляване на агресията сред учениците. Родителите станаха съпричастни към дейностите по проекта. Той им даде възможност да опознаят по-добре своите деца, да видят какви интереси имат те и какво желаят да правят през свободното си време. Беше направена крачка напред – децата бяха за определено време далече от интернет пространството и бяха ангажирани с работата по проекта... Участието в различните дейности позволи на голяма част от учениците да посетят исторически обекти, културни забележителности, позволи им да се докоснат до живото изкуство, като посетиха оперни спектакли, различни театрални постановки, концерти и др. Чрез дейностите по проекта се осъществи възможността за всички учители да реализират нестандартните си идеи за преподаване на учениците. Имаха пълната свобода каквото искат, по какъвто начин искат да работят с децата и за децата.
Проект УСПЕХ се осъществява по бюджетна линия "Да направим училището привлекателно за младите хора", Оперативна програма за развитие на човешките ресурси.
Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел за създаване на условия за осмисляне на свободното време на учениците в държавните и в общинските училища.
Учениците имат необходимост от занимания извън задължителното учебно време, в което да заявят своите способности, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата и спорта в неформална среда. В тази среда учениците срещат разбиране и подкрепа и това може да бъде ефикасна превенция на нарастващите прояви на насилие и агресивност в училище, за което са налице утвърждаващи се тенденции. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя, учениците, родителите.

staff/picbut.jpg

Резултати от НФС при СБНУ
Публикувано на: 2015-05-13 15:06:19

Националното финално състезанието се организира от Сдружението на българските начални учители (СБНУ). Надпреварата е за ученици от 1 до 4 клас спечелили максимален резултат (50 точки) в тематичните състезания през учебната година. Тестовите въпроси са от учебното съдържание по учебните предмети изучавани в начален етап /1 клас,2 клас, 3 клас и 4 клас/. Тестът включва въпроси с отворен и затворен тип отговори. Има и логически задания. В темите се съдържат и забавни задачи, съобразени с възрастта на участниците.
Резултатите на учениците от СОУ "Сава Доброплодни" може да видите ТУК!

Пореден повод за гордост
Публикувано на: 2015-05-13 10:55:46

Сребърен медал на олимпиадата по ИТ
На 9 -10 май 2015 година в Монтана се проведе Националната олимпиада по информационни технологии. Над 1000 проекта от цялата страна бяха оценявани от компетентно жури. До Националния кръг бяха допуснати само 100. Гордост е участието на ученици от СОУ "Сава Доброплодни" (Михаил Бисеров - 8 б клас, Мертин Дервиш - 8 б клас, Миглена Младенова - 7 а клас, Мария Пенева - 7 а клас с ръководител Мадлена Станчева и Радостин Емануилов - 9б клас и Радостин Маринов - 10 б клас, с ръководител Ангел Ангелов), които се представиха достойно. Тандемът Михаил Бисеров - Миглена Младенова се класира на 3 място в категория Уеб сайт. Само на точка след тях останаха Мертин Дервиш и Мария Пенева. Гордост е представянето на Михаил Бисеров в индивидуалното класиране, което му донесе и сребърния медал. Победителите си тръгнаха и с много награди.

staff/picbut.jpg

Участие в световни финали по ИТ
Публикувано на: 2015-05-12 09:45:22

Десетокласникът от СОУ „Сава Доброплодни“ Радостин Христов Маринов е един от шестимата национални състезатели, които ще представят България в световното състезание MOS World Championship. Деветокласникът Радостин Емануилов достигна до разширения национален отбор.
Това е най-голямото международно младежко компютърно състезание, финалите на което ще се проведат в град Далас, САЩ от 9 до 12 август 2015 г.
Подборът на участниците за националния отбор, който ще представя България, се проведе от 9 до 11 май, 2015 г. в гр. София и беше организиран от Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Подготовката на учениците от СОУ „Сава Доброплодни“ – Радостин Маринов, Радостин Емануилов и Янислав Колев премина под ръководството на учителя по информационни технологии Ангел Ангелов.
През изминалата година в световното състезание са участвали над четиристотин хиляди ученици от повече от 130 държави. Възможност за участие в надпреварата имат ученици и студенти от 13 до 22 години, а до финалите достигат тези от тях, които са постигнали най-високи резултати на сертификационни изпити в своите държави.

Надиграване
Публикувано на: 2015-05-12 08:09:07

На 08.05.2015 година се проведе в град Велико Търново XIX Старопланински събор „Балкан Фолк 2015 година“ и VI Български национален шампионат по фолклор „Евро фолк 2015“. В тези две инициативи участваха танцов състав „Луди Млади“ - 9„в“, хореографски клас и малките възпитаници от 6. и 7. хореографски клас от СОУ“Сава Доброплодни“ - училището по изкуства, гр.Шумен. Представени бяха танцовите постановки „Шиници“, „Лазарки“, „Пирински танц , „Ширто“. Журито остана с невероятно впечатление от изпълнителите на сцената и присъдиха Грамота - Лауреат на VI Български национален шампионат по фолклор „Евро Фолк 2015“, Диплом в направление Танцови групи „Национален шампион“ от VI Български национален шампионат по фолклор „Евро Фолк 2015“, Препоръка за участие на Европейския шампионат по фолклор “Euro Folk”, Диплом Златен медал от VI Български национален шампионат по фолклор „Евро Фолк 2015“, Почетна Грамота и Носител на почетния знак на XIX Старопланински събор „Балкан Фолк 2015“, Диплом за съществен принос при съхранение и развитие на българските традиционни народни изкуства.
При връчването на наградите и грамотите изпълнителите от „Луди Млади“ от СОУ“Сава Доброплодни“ и техният художествен ръководител и хореограф Борис Иванов не успяха да стаят радостта, която бе обхванала целия колектив.
Всички възпитаници и ръководителят им ежедневно работеха неуморно и тази година няма конкурс, в който те да не бъдат на някое от призовите места, а до преди една седмица се завърнаха от Турция, където бяха на турне и бяха отново отличени.
Благодарности изразява хореографът и ръководителят Борис Иванов към ръководството СОУ“Сава Доброплодни“, Община Шумен, НЧ“Тодор Петков“ и, разбира се, към всички родители и към участниците в състава „Луди Млади“.
Все още ни предстоят много важни концерти и надигравания до края на годината.
Имаме много работа и не трябва да спираме нито за миг.

staff/picbut.jpg

XIII Национален конкурс “Вълшебни ритми“
Публикувано на: 2015-05-10 19:47:51

На 08.05 - 10.05.2015 г. се проведе XIII Национален конкурс за гайдари и камерни състави “Вълшебни ритми“ гр. Нови пазар. Участваха деца от цяла България.
Учениците от СОУ “Сава Доброплодни“ гр. Шумен - клас гайда с преподавател Мирослав Минчев отново се завърнаха с призови места.

- Трио гайди - Александра Георгиева, Румен Георгиев и Галин Ганчов - 1 награда
- Румен Георгиев-VII клас - 2 награда
- Александра Георгиева - VI клас - 3 награда
- Галин Ганчов - V клас - 3 награда
- Цветелин Койчев - I клас - Поощрителна награда
Учениците - Георги Стоянов - 5 клас, Георги Тодоров - 6 клас и Виктор Лазарски - 6 клас получиха грамоти за успешно представяне.
Децата бяха оценявани от компетентно жури от АМТИ - гр. Пловдив и известни гайдари.

staff/picbut.jpg

Национално състезание по Уеб разработване
Публикувано на: 2015-05-04 09:42:35

Национално състезание по Уеб разработване - Лозница

Националното състезание по уеб разработване е състезание за ученици между 5 и 12 клас. Състезанието се провежда за 9-та поредна година. Основните цели на състезанието, са да подпомогне развитието на учениците, като им помага за разработките на техните проекти и да стимулира развитието им, като същевременно с това им дава свободата да подготвят продукт по тяхно желание и с технологии които те предпочитат. За 8-те години през които се е провело са участвали над 530 екипа, които са спечелили награди на стойност над 27 000 лв!
Ученици от СОУ "Сава Доброплодни" отново с призови места:
- Две първи награди - Мертин Дервиш от 8 б клас и Мартин Христов - 7в клас;
- Едно второ място - Михаил Бисеров - 8б клас;
- Едно трето - Владимир Ивелинов -8 б клас;
- Радостин Емануилов - специална награда на най-добро алгоритмично решение.

staff/picbut.jpg

Пролетен спортно-културен празник
Публикувано на: 2015-04-27 06:28:19

ПРОЛЕТЕН СПОРТНО-КУЛТУРЕН ПРАЗНИК
В СОУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ”


Съботният ден, 25.04.2015 г., бе истински празник за участниците в професионално подготвения и проведен спортен ден. Идеята бе предложена от Училищното настоятелство към учебното заведение, реализирана с усилията на целия учителски колектив, подкрепена от ентусиазираните родители, пожелали да сбъднат мечтата на педагогическата гилдия – училище, ученици, родители - добри партньори.
Южно от Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава” в 11 часа под ласкавите лъчи на пролетното слънце бе открит Пролетния спортно-културен празник на училището. В многобройните интересни и забавни игри взеха участие над 350 ученици, родители и учители. Цялата местност се огласяше от победните възгласи на отборите, сформирани от деца и възрастни. Малките ученици от начален етап заедно с родителите си участваха в игрите „Мечешко ходене”, „Мечки и катерички”, щафетни игри. Спортният сектор – V – VІІІ клас се надпреварваха в игри, които изискваха бързина, сръчност, съобразителност, ловкост. Бягаха за време, носейки балон, съревноваваха се за най-атрактивна мумия, увита с рециклирана хартия; участваха по двойки със своите родители в редица игри.
Големите ученици от ІХ до ХІІ клас бягаха с чували и дърпаха въже. Имаше двубой между ученици и учители. Западната и източната страна на импровизирания спортен терен беше своеобразно художествено ателие на открито. Деца и учители по изобразително изкуство рисуваха своите мечти и въображаеми светове. От секция „Бодиарт” излизаха безстрашни лъвчета, прекрасни лица, изобразяващи всевъзможни мотиви и образи. За настроение се чуваха фолклорни ритми от Работилницата по хореография. Водещата, тонрежисьорите, фотоекипът, целият логистичен апарат дадоха максимума от себе си, за да се превърне спортният празник в незабравимо изживяване за малки и големи. / Даже бъдещи първокласници се радваха на пъстрия и шумен ден./
Организатори и съмишленици на инициативата бяха Училищното настоятелство, Природен парк „Шуменско плато”, „Албиста ”. За победителите имаше изненади, предметни и сладки – торти за отборите, топки, федербали, екоранички с карта на Шуменското плато, карти за игра.
Празникът завърши добре, защото започна добре. Когато сме заедно, можем всичко. Всички вече са в очакване на следващия неповторим и забавен ден...

staff/picbut.jpg

Международния ден на книгата
Публикувано на: 2015-04-24 09:55:03

Първокласниците от СОУ "САВА ДОБРОПЛОДНИ" посетиха училищната библиотека в навечерието на Международния ден на книгата и авторското право - 23 април. Те бяха любезно посрещнати от библиотекаря г-жа Т. Прашанова, която ги поздрави с "Добре дошли". Тя ги запозна с условията за ползване на библиотечния фонд и им показа картоните, в които ще се записват взетите книги. Днешният Световен ден на книгата и авторското право е обявен от ЮНЕСКО през 1966 г. с цел насърчаване на четенето и защита на интелектуалната собственост, а се чества със специални събития от 1995 г. насам.


staff/picbut.jpg

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95]