**********************ЗАПОВЕД


ЗАПОВЕД

Председател: Иван Кавръков

Членове:
Йордан Димов
Йорданка Димитрова
Нина Архангелова
Драгомир Василев
Биляна Матеева
Мария Кайкова


====================================================================================

Искане за провеждане на заседание на обществения съвет

ПРОТОКОЛ №1 /29.10.2016

ПРОТОКОЛ №2 /14.02.2017

ПРОТОКОЛ №3 /14.03.2017

ПРОТОКОЛ №4 /14.05.2017

ПРОТОКОЛ №5 /03.07.2017

ПРОТОКОЛ №6 /21.08.2017

Искане за провеждане на заседание на обществения съвет

ПРОТОКОЛ №7 /13.09.2017

ПРОТОКОЛ №8 /24.11.2017

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ №9 /06.02.2018

ПРОТОКОЛ №10 /30.04.2018

ПРОТОКОЛ №11 /24.06.2018

ПРОТОКОЛ №12 /10.09.2018

ПРОТОКОЛ №13 /23.10.2018