Галерия

18.03.2015 г.
Ограничена процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка
Избор на изпълнител за Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І -VІІ на СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен за учебната 2015/2016 година"

upload/looker1anim.gif