staff/malka_knijka.jpgstaff/malka_knijka1.jpg


staff/uminiq_za_jivot.jpgstaff/konfenciq.jpg

ОПИТ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Ресурси в подкрепа на учители, родители и специалисти в сферата на специфичните обучителни трудности

Учебни помагала за обучение по проблемите на правата на детето

1. Конвенция на ООН за правата на детето Учебно пособие по оригинално издание на обединението на организациите Спасете децата.
2. Образование за демократично гражданство. Начален курс. Издание на фондация Отворено образование.
3. Образование за демократично гражданство. Среден курс. Издание на фондация Отворено образование.
4. Образование за демократично гражданство. Горен курс. Издание на фондация Отворено образование.
5. Гражданско образование. Учебник за ученици със специални нужди.
6. Сюзън Фаунтън. Децата също имат права. Практическо ръководство за запознаване с Конвенцията за правата на детето.
7. Гражданско образование. Учебно пособие. Издание на фондация Отворено образование.
8. Моите права, моите отговорности. Пособие по Конвенцията на ООН за правата на детето. За начална и средна училищна степен. Фондация Партньори - България.

upload/el_nasilie.jpg

НАРЪЧНИК ЗА СПЕШНА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ДЕЦА В КРИТИЧНО СЪБИТИЕ

Насоки за предпазване от кибертормоз

upload/za_karierata_com_banner.jpg
Гореща линия за борба с вредното и незаконно съдържание в българското интернет пространство
Българска линия за онлайн безопасност БЛОБ
Национален център за безопасен Интернет
Програмата „Безопасен Интернет” на Европейската комисия се обляга на две международни мрежи – Международната асоциация на оператори на Горещи линии INHOPE , и мрежата от центрове за безопасен Интернет InSafe.

Мрежата от Горещи линии е създадена по Плана за действие за безопасен Интернет от 1999 г. Оттогава мрежата се разширява успешно и извън границите на Европейския съюз към страни, като Австралия, Корея, Тайван, САЩ и др. България официално стана част от програмата Безопасен Интернет, след като Народното събрание ратифицира Меморандум за разбирателство с Европейския съюз в края на 2004 г.
Благодарение на мрежата INHOPE предаването на получени сигнали към оператор на Гореща линия в съответната държава, където се намира незаконното или вредно за деца съдържание, е изключително улеснено. Членовете на асоциацията освен това обменят опит и информация за повишаване на общата ефективност на горещите линии.