Галерия

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА


Учебни планове І клас: Iа клас, Iб клас, Iв клас, Iг клас

Учебни планове ІІ клас: IІа клас, IІб клас, IІв клас, IІг клас

Учебни планове ІІІ клас: IIІа клас, IІІб клас, ІIІв клас, , IІІг клас, IІІд клас

Учебни планове IV клас: IVa клас, IVб клас, IVв клас, IVг клас, IVд клас

Учебни планове V клас: Va клас, Vб клас, Vв клас, Vг клас, Vд клас, Ve клас

Учебни планове VI клас: VIa клас, VIб клас, VIв клас, VIг клас, VIд клас, VIe клас

Учебни планове VII клас: VIIa кл., VIIб кл., VIIв кл., VIIг кл., VIIд кл., VIIe кл., VIIж кл.

Учебни планове VIII клас: VIІIa клас, VIIIб клас, VIIIв клас

Учебни планове IX клас: IXa клас, IXб клас, IXв клас, IXг клас

Учебни планове X клас: Xa клас, Xб клас, Xв клас, Xг клас

Учебни планове XІ клас: XIa клас, XIб клас, XIв клас, XIг клас

Учебни планове XІІ клас: XIIa клас, XIIб клас, XIIв клас, XIIг клас