Галерияupload/pravilnik_su.jpg

upload/pravilnik_su_red.jpg

upload/pravilnik_obu4enie_trud.jpg

upload/vatr6_pravila.jpg

upload/etichen.jpg

upload/proceduri_doc.jpg
upload/1_1.jpgupload/bullet.jpgПризнаването на завършен период или клас за класовете от I до VI клас включително се извършва от директора на училището, в което ученикът желае да продължи образованието си;
upload/1_1.jpg upload/bullet.jpgПризнаването на завършен период или клас за класовете от VIII до IX клас включително се осъществява от експертна комисия, определена със заповед на Министъра на образованието и науката.
РУО - Шумен