Галерия

СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНААлбена Димитрова Иванова-Неделчева - Директор
Ивелина Симеонова Иванова - Заместник-директор по учебната дейност
Здравко Митков Петров - Заместник-директор по учебната дейност
Мария Георгиева Костадинова - Заместник-директор по учебната дейност
Соня Димитрова Вълчева- Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Десислава Стойчева Гинева - Ръководител на направление "ИКТ"
Румяна Цветанова Буковалова- Педагогически съветник
Бистра Иванова Тодорова- Педагогически съветник

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Мария Иванова Папазова - начален учител
Светлана Георгиева Желязкова - начален учител
Мануела Ивайлова Недекова - начален учител
Ивайло Стойчев Антонов - начален учител
Ивелина Йорданова Кръстева- начален учител
Людмила Жечева Славова - начален учител
Светослава Георгиева Накева - начален учител
Татяна Станчева Сандова - начален учител
Петя Ангелова Нинова - начален учител
Жулиета Иванова Захариева - начелен учител
Мирослава Петкова Лечева - начелен учител
Радост Иванова Димитрова - начален учител
Красимира Йорданова Алексиева - начален учител
Галина Дойчева Димитрова - начален учител
Рени Даринова Илиева - начален учител
Тодор Емилов Гецов - начален учител
Мариана Великова Минчева - начален учител
Татяна Маринова Райкова - начален учител
Боряна Венелинова Николова - начален учител
Виолина Фиданчева Иванова- начален учител
Свилена Стефанова Балабанова- начален учител
Айтен Исмаилова Сюлейманова - учител в ПИГ
Галя Константинова Николова - учител в ПИГ
Десислава Любенова Димитрова - учител в ПИГ
Даниела Маринова Димитрова - учител в ПИГ
Татяна Колева Петкова - учител в ПИГ
Събка Иванова Петкова - учител в ПИГ
Янка Русева Рачева - учител в ПИГ
Мария Панчева Христова - учител в ПИГ
Ивелина Славчева Йорданова - учител в ПИГ


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Ася Стефанова Йоцова -Български език и литература
Златка Панайотова Маджарова - Български език и литература
Мадлена Славова Косева - Български език и литература
Диана Илиева Димова - Български език и литература
Искра Йорданова Табакова - Български език и литература
Катя Белчева Димитрова - Български език и литература
Нора Димитрова Баланска - Български език и литература
Мая Огнянова Бойчева- Български език и литература

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Радка Николова Гочева - Руски език
Десислава-Девора Гошева Атанасова - Руски език
Татяна Виталевна Прашанова - Руски език
Любов Викторовна Кула - Руски език
Илияна Велчева Стефанова - Английски език
Нели Венелинова Арабаджиева - Английски език
Иванка Христова Кънева - Английски език
Марияна Савова Тушева - Английски език
Лучия Петрова Крумова - Английски език
Пламена Маркова Крумова - Английски език
Валентина Антонова Димова - Английски език
Николай Руменов Райнов - Английски език
Гинка Георгиева Колева- Немски език
Нелка Йотова Стойчева- Немски език


МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Албена Димитрова Иванова - Математика
Величка Рачева Георгиева - Математика
Георги Жеков Нейков - Математика
Дора Рускова Койнова - Математика
Здравко Митков Петров - Математика
Мариана Илиева Пенева - Математика
Маргарита Йорданова Радославова - Математика и Информатика
Добринка Иванова Добрева-Математика и Информационни технологии и информатика
Мадлена Михайлова Станчева -Информационни технологии
Венцислав Илиев Димитров - Информационни технологии
Ангел Стоянов Ангелов - Информационни технологии
Десислава Стойчева Гинева - Информационни технологии
Лейля Алиева Басриева - Информационни технологии


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

Светла Георгиева Тодорова - История и цивилизация
Мариана Захариева Георгиева - История и цивилизация
Теодора Мишева Мишева- История и цивилизация
Веселин Великов Жечев- География и икономика
Димитър Атанасов Димитров - География и икономика и История и цивилизация
Станислав Александров Дойчинов - География и икономика и Човекът и природата
Бистра Радославова Тодорова - География и икономика
Екатерина Стоянова Караджова - Философия, Етика и право, Свят и личност

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Валентин Атанасов Вълчев - Биология и здравно образование, Човекът и природата
Станислав Александров Дойчинов - Биология и здравно образование
Веселин Великов Жечев - Биология и здравно образование
Бистра Радославова Тодорова - Биология и здравно образование
Валентин Илиев Вълчев - Физика и астрономия
Елисавета Василева Димова - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда
Светлана Добрева Енчева - Химия и опазване на околната среда

МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ХОРЕОГРАФИЯ

Галина Атанасова Георгиева- Музика
Веселина Огнянова Николова- Музика
Димитричка Илиева Илиева- Музика
Веселка Диянова Антонова- Музика
Емилия Спасова Божилова- Музика
Антония Илиева Божинова - Музика
Калина Анева Петрова - Музика
Ирма Драганова Джанкова - Музика
Румяна Стефанова Козарева - Музика
Цветанка Александрова Георгиева - Музика
Дарина Минкова Бошнакова - Музика
Диана Митева Такова - Музика
Янка Димчева Димитрова - Музика
Станимир Николов Станимиров - Музика
Мирослав Венков Минчев - Музика
Антони Валентинов Стойчев - Музика
Иван Димов Иванов - Музика
Христина Тодорова Костадинова - Музика
Ралица Вескова Крумова - Музика
Виолета Петрова Петрова - Изобразително изкуство
Пламен Василев Петков - Изобразително изкуство
Дилян Васков Абаджиев - Изобразително изкуство
Димитър Николаев Димитрова - Изобразително изкуство
Деница Венециева Спасова - Изобразително изкуство
Галина Колева Станева - Хореография
Борис Илиев Иванов - Хореография
Георги Евгениев Георгиев - Хореография
Виктория Христова Русева - Хореография
Георги Стефанов Дочев - Корепетитор
Иванчо Желев Ганчев -Корепетитор
Емил Стоянов Димитров - Корепетитор

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Татяна Тодорова Атанасова - Домашна техника и икономика
Веселин Дочков Гацев - Физическо възпитание и спорт
Силвия Димитрова Кондаклиева - Физическо възпитание и спорт
Митко Георгиев Митков- Физическо възпитание и спорт
Иван Атанасов Сурков - Физическо възпитание и спорт
Мариана Стефанова Троянова - Физическо възпитание и спорт