Галерия

Албум: Народен хор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА НА СОУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ” ПО ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2007/2010 г.

Тема
Времетраене на дейностите
Координатор/и
Брой участници
Финансираща институция
1 „Заедно живеем, учим и творим"01.06.2008 - 30.11.2009Донка Иванова, Янка Тоцева, Румяна Буковалова, Георги Йоргов Училищната общност, ОУ с. Царев брод, ОУ с. Златар
Европейски социален фонд
2“Шумен–българска врата към Европа”01.10.2007 - 31.12.2007Румяна Буковалова, Георги Йоргов 3 групи за проучвателна, събирателска и изпълнителска дейност от ученици – 50, на 7 преподаватели от училищетоМинистерството на образованието и науката
3Осигуряване на спортни уреди и съоръжения2007-2008 г.Иван Сурков – преподавател по ФВС1240 ученици от училищетоДАМС
4Здравно образование "Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН във и извън училищна среда”01.01.2008 - 30.08.2008Румяна Буковалова - педагогически съветникУчилищната общност 720 ученици от училищетоГлобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария чрез МЗ
5Здравно образование „Превенция на употребата на наркотици в училищата”01.10.2006 - 30.11.2007Румяна Буковалова - педагогически съветникУчениците от ІХ и Х класове на училището – 230 на брой и техните класни ръководителиTrimbos instituut – Холандия и община Шумен
6Пилотен проект за електронно обучение01.04.2008 и продължаваДиректорът на училищетоУчилищната общност – предстои обучениеМОН
7Повишаване на административния капацитет30.05.2008 и продължава
-
1 – обучаемМДААР


Проект "С грижа за всеки ученик", Модул "Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади"