Галерия

*********

Приветствие на директора г-жа Албена Иванова-Неделчева към училищната общност за деня на Шумен
*********

Приветствие на директора г-жа Албена Иванова-Неделчева към училищната общност и родителите
*********

Поздравителен адрес от г-жа Донка Иванова - Областен управител
*********

Поздравителен адрес от г-н Любомир Христов - Кмет на община Шумен
*********

Поздравителен адрес от г-н Пламен Богданов - Началник на НВУ "Васил Левски" Бригаден Генерал