Галерия

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

Разпределение по смени и класни стаи


 upload/1-3-klas.jpg upload/2-4-klas.jpg upload/1-8-1-b.jpg upload/1-8-1-c.jpg

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТE


 upload/1-8-1ff-a.jpg upload/1-8-1f-a.jpgДНЕВЕН РЕЖИМ
ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 2017/2018 ГОДИНА


НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:

15 септември 2017 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

НЕУЧЕБНИ ДНИ:


Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:


Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година: