Галерия

„Ремонт на стаите на зам.-директорите, учителска, №22,
хранилище по химия, музикални кабинети на І и ІІІ етаж, изработка на износоустойчив антибактериален под на ІІ етаж и смяна на врати на ІІ етаж
в СУ ,,Сава Добраплодни“, град Шумен”

=======================================================================================

ПОКАНА

***************

ДОКУМЕНТИ

***************