НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2016/2017 Г.


upload/momn-logo.jpg


РЕЗУЛТАТИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2016 - 7. КЛАСДати за провеждане за учебната 2016/2017:

ІV клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
10 май 2017 г.
Математика
12 май 2017 г.
Човекът и природата
15 май 2017 г.
Човекът и обществото
16 май 2017 г.VІІ клас
учебен предмет
дата
Български език и литература
19 май 2017 г.
Математика
22 май 2017 г.
Чужд език
29 май 2017 г.VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език


учебен предмет
дата
Чужд език - Руски език/Английски език
23 юни 2017 г.X клас


учебен предмет
дата
Онлайн оценяване на дигитални компетентности
12-16 юни 2017 г.


Заповед РД 09-1167 от 19.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас, в VІІІ клас и X клас през учебната 2016/2017 годинаТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ