Галерия

Албум: 24 майНАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - 2017/2018 Г.


upload/momn-logo.jpg


Дати за провеждане за учебната 2017/2018:

ІV клас

учебен предмет
дата
Български език и литература
10 май 2018 г.
Математика
14 май 2018 г.
Човекът и обществото
16 май 2018 г.
Човекът и природата
17 май 2018 г.VІІ класучебен предмет
дата
Български език и литература
21 май 2018 г.
Математика
23 май 2018 г.


X клас


учебен предмет
дата
оценяване на дигиталните компетентности
11-16 юни 2018 г.


Заповед РД 09-4131 от 29.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания в ІV клас, в VІІ клас и X клас през учебната 2017/2018 годинаТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ